Wetenschappelijk onderzoek Afgeronde en lopende studies

Communiceren met afgebeelde narratieve medische metaforen

Effectieve communicatie, waarbij de bedoeling van de zender overeenkomt met het effect op de ontvanger, is essentieel voor het begrijpen van ziektebeelden en behandeling. Kinderen blijken visuele informatie beter te verwerken dan verbale informatie alleen. Een medifoor, een afgebeelde medische metafoor met een kort verhaal, is ontwikkeld om een abstract of complex begrip aan een herkenbaar alledaags voorwerp of concept te koppelen.

Door: Charlie Obihara, Mette Sandmann en Jill Wormer
Publicatie: in Praktische Pediatrie (december 2022)


Pilotstudie: begrip bij kinderen met astma of obstipatie

In deze studie bij kinderen tussen 8 en 18 jaar met astma of obstipatie, wordt het begrip van de ziekte na uitleg door de kinderarts op de gebruikelijke manier vergeleken met uitleg met mediforen. In de voorlopige resultaten lijken patiënten de uitleg met mediforen beter te begrijpen. Ook konden de patiënten die uitleg kregen met mediforen zich de informatie na twee weken beter herinneren. Onder de naam: ‘Visuele narratieve medische metaforen (medifoor) in arts-patiëntcommunicatie in de kindergeneeskunde’

Door: Carlinde Rook
Publicatie: volgt


Pilotstudie: begrip en tevredenheid bij uitleg van PID met en zonder mediforen

In deze studie bij kinderen tussen 8 en 18 jaar met symptomen van astma of obstipatie werd het begrip van patiënten na uitleg over de ziekte door de kinderarts met de gebruikelijk biomedische uitleg (pre-interventie fase) vergeleken met mediforen (post-interventie fase). Verder werd na twee weken getest via een interview wat de patiënten nog herinnerde van de uitleg. Onder de naam: ‘Visualized short narrative medical metaphor tools (Medifoor) in doctor-patient communication in a pediatric outpatient clinic’

Door: Mette Sandmann
Publicatie: volgt

De ontwikkelen van mediforen

BRIDGE-1 is onderdeel van promotietraject Building Bridges. In deze studie wordt onderzocht hoe er op een gestructureerde manier visuele medische metaforen kunnen worden ontwikkeld in een samenwerking van vaatchirurgische patiënten, zorgverleners en illustratoren. Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn de customer journey, focusgroepen en brainstormsessies. Onder de naam: ‘De systematische ontwikkeling van visuele medische metaforen voor vaatchirurgische patiënten (BRIDGE-1)’

Door: Ndidi Obihara
Resultaten: verwacht halverwege 2023


Literatuuronderzoek: metaforen in arts-patiëntcommunicatie

In deze studie wordt door een scoping review alle literatuur die bekend is over het gebruik van metaforen in de uitleg van artsen naar patiënten verzameld en bekeken. Het is doel is om te kijken hoe metaforen gebruikt worden in de gezondheidszorg en welke nieuwe onderzoeken nodig zijn. Onder de naam: ‘Roles of metaphors in doctor-patient communication: a scoping review’

Door: Mette Sandmann en Ndidi Obihara
Resultaten: verwacht halverwege 2023


Toekomstig promotieonderzoek

Een promotieonderzoek (multicenter, stepped-wedge kwalitatief en kwantitatief) bij kinderen in de leeftijdscategorie van 8-18 jaar met astma of constipatie. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het gebruik van mediforen in de uitleg van artsen over de ziekte bijdraagt aan het verbeteren van het begrip, de medische kennis, de tevredenheid en het herinneren van medische informatie. Bij de patiënten zelf en secundair bij hun ouders. Onder de naam ‘When pictures speak louder than words: exploring the use of visualized narrative medical metaphors to improve physician-patient-parent communication in pediatric outpatient clinics’

Door: Jill Wormer


Promotietraject Building Bridges

In Building Bridges onderzoekt Ndidi bij volwassen vaatchirugische patiënten het effect van het gebruik van mediforen in de uitleg van ziekte en behandeling door zorgverleners. Onder de naam: ‘Building Bridges: de effectiviteit van visuele medische metaforen bij vaatchirurgische patiënten’

Door: Ndidi Obihara

Onderzoekers