Over stichting Medifoor Medifoor wil communicatie in de zorg begrijpelijker en creatiever maken

In 2019 bedenkt kinderarts Charlie Obihara het concept van mediforen. Hij mist namelijk iets in de spreekkamer: beelden en verhalen. Ndidi Obihara vult hem aan met het idee om dit digitaal en online uit te werken. Kort daarna ontmoet Charlie tekenaar en ontwerper Albert Hennipman. Die gaat gelijk tekenen; een match! En het begin van collectief project Medifoor. Per 2024 is Medifoor een stichting.

Samen beslissen in de zorg

De tijd dat de dokter voorschreef wat je als patiënt – of naaste van een patiënt – moest doen of laten is al lang voorbij. In de zorg is ‘shared decision making’, oftewel samen beslissen, een bekend begrip geworden. De stem van de patiënt of cliënt is belangrijk in het maken van keuzes. Uiteraard omdat het om diens lichaam en gezondheid gaat, maar óók omdat een bewuste keuze motiveert om de behandeling of therapie vol te houden. 

Voor dit proces van samen beslissen is dan ook ‘shared understanding’ nodig. Een gedeeld begrijpen, bij beide partijen. Dus ook bij de patiënt die er géén jaren studie op heeft zitten. Die krijgt vaak complexe informatie over lichaam, ziekte en mogelijke behandelingen op zich af. Om de uitleg in de spreekkamer te ondersteunen en iets begrijpelijker te maken, ontwikkelen we mediforen (bekijk wat een medifoor is). 


Oog voor diversiteit en inclusiviteit

Niet iedereen verwerkt informatie op dezelfde manier. Juist daarom zoeken we naar manieren om de gangbare verbale en tekstuele uitleg aan te vullen. Waar dat passend is, want we beseffen dat het niet-letterlijke van metaforen ook vragen kan oproepen. We maken de mediforen verder zo toegankelijk mogelijk, voor kinderen en volwassenen, met diverse achtergronden.

Teamspirit – beeld uit de medifoor 'Afweerstoornis'

Samenwerking medici en creatieven

Na een fase van onderzoek en ontwikkeling is Medifoor nu een volwaardige samenwerking van medici, tekenaars en communicatie-ontwerpers. Juniors en seniors uit verschillende disciplines, maar met één doel: als zorgsector en creatieve sector samen optrekken om de communicatie in de spreekkamers te verbeteren. 

Wetenschappelijk onderzoek

We willen graag weten hoe effectief mediforen zijn bij het begrip van medische uitleg. Hiervoor doen we verschillende onderzoeken. Pilotstudies lieten al goede resultaten zien. Op dit moment worden grotere onderzoeken met verschillende doelgroepen en methoden opgezet.  

Wie wij zijn Team

Ons team bestaat uit artsen, tekenaars en communicatie-ontwerpers. Samen onderzoeken én ontwikkelen we mediforen.