Veelgestelde vragen FAQ

Onderzoek – beeld uit de medifoor 'Toevalsbevinding'

Algemeen

Een medifoor is een getekende, verhalende medische metafoor. Elke medifoor verbeeldt ingewikkelde informatie zoals een ziektebeeld, behandeling of medisch proces door een vergelijking te maken met iets herkenbaars. Zo is het makkelijker te begrijpen én te onthouden. 

 

Dit samenwerkingsproject van partners uit de creatieve sector én medische sector noemen we ook Medifoor. Als collectief van artsen, illustratoren en communicatie-ontwerpers willen we een frisse verandering teweegbrengen in de zorgcommunicatie. Te beginnen in de spreekkamer, waar mediforen een brug vormen tussen patiënt en zorgprofessional.

 

Voor iedereen die uitleg wil krijgen én geven over gezondheid, ziekte en behandeling. Medifoor is gemaakt voor gebruik in de spreekkamer, ter ondersteuning van de uitleg van een zorgprofessional. Dit kunnen medische en paramedische zorgverleners zijn, in ziekenhuizen, instellingen, praktijken of ambulant.

En Medifoor is er dus voor alle patiënten (zorggebruikers) en hun naasten. Denk aan kinderen en hun ouders. De uitleg is bewust laagdrempelig. Met Medifoor proberen we rekening te houden met diversiteit en inclusiviteit, zoals culturele verschillen en laaggeletterdheid.

Ja, we zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe mediforen. Het kan dus goed zijn dat je over een bepaald ziektebeeld of behandeling nog geen informatie vindt. De site wordt regelmatig aangevuld. Heb je zelf een idee voor een medifoor? Laat het ons weten via de ideeënbox.

 

Ja. Aan Medifoor is een ‘onderzoekstak’ gekoppeld. We onderzoeken wat het effect van mediforen is. Na enkele kleinere pilot-studies – met veelbelovende resultaten – worden er nu grotere wetenschappelijke onderzoeken opgezet. Resultaten en publicaties delen we hier op de site.

 

Natuurlijk telt de praktijk ook, en tot zover hebben we veel positieve reacties gekregen vanuit de medische sector.

Mediforen zijn een creatieve ondersteuning bij de medische uitleg van de arts of behandelaar. Het is geen vervanging van die uitleg of een advies. Door de visuele en metaforische vertaling beslaat een medifoor altijd maar een stukje van het grotere verhaal. 

 

Daarnaast zorgen we dat de informatie correct is: alle mediforen worden ontwikkeld met en gecontroleerd door medisch professionals.

Een team van medici en illustratoren ontwikkelt gezamenlijk de mediforen. Tijdens het uitwerken blijft de wisselwerking tussen het ‘medisch team’ en de tekenaars en redacteur bestaan, zodat we elkaar scherp houden.

Graag komen we langs om meer te vertellen over Medifoor. Dat kan vanuit de medische invalshoek, gericht op zorgcommunicatie, maar ook vanuit de creatieve hoek: illustreren als medische communicatie. Hier kunnen we mogelijk ook workshops aan koppelen.

Gebruiken

Voorlopig wel. Medifoor staat in de kinderschoenen, en we willen graag leren van de gebruikers. Door de site voor iedereen open te stellen kunnen zo veel mogelijk mensen er kennis mee maken én hun ervaringen delen.

 

Medifoor steunt tot nu toe op financiering van fondsen, én de inzet van het team en veel belangeloze uren. Om Medifoor volwassen te laten worden, hebben we een goed fundament nodig. Daarom zullen we in de loop van 2023 waarschijnlijk een beroep doen op abonnees of een andere betaalvorm inzetten.

Ben je zorgprofessional? Dan gebruik je een medifoor in een gesprek met een patiënt. Gewoon direct van deze website. Pak je scherm erbij en bekijk de medifoor samen als je denkt dat het passend is en deze patiënt kan helpen. Je kunt de toelichtende teksten eventueel zelf verwoorden. 

 

Voor een patiënt kan het prettig zijn om later zelf thuis de medifoor ook nog te kunnen opzoeken. Bijvoorbeeld om te laten zien aan familie of vriendjes van kinderen.   

 

Check ook de gebruikstips.

We zijn hard bezig met onderzoeken wat handige toepassingen zijn naast deze online versie. We houden je hiervan op de hoogte.