Privacyverklaring Hoe gaat Medifoor om met jouw gegevens?

Gegevens 

We verwerken gegevens als je gebruik maakt van de site of als je contact met ons opneemt en gegevens doorgeeft. Het gaat in de meeste gevallen om je naam en e-mailadres en eventueel een telefoonnummer.

 

We gebruiken deze gegevens:
– om een nieuwsbrief te sturen
– om je te informeren als er iets verandert in ons aanbod

– om contact met je op te nemen als dit nodig is voor onze dienstverlening, of als je daarom gevraagd hebt.

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. En we zullen je gegevens niet doorverkopen. We delen ze alleen met derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je wil kun je de gegevens die we van jou hebben inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@medifoor.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@medifoor.nl

 

Cookies

Medifoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

 

Medifoor
www.medifoor.nl
Huis van Betekenis
Lauwerecht 10, Utrecht