Terug

Beademing Vooruitkomen op de fiets

Meer informatie
Met onze ademhaling krijgen we zuurstof binnen. Als iemand problemen heeft met ademhalen, kan het lichaam niet genoeg zuurstof krijgen. Er zijn verschillende manieren en apparaten om extra zuurstof te geven, afhankelijk van wat iemand zelf nog kan. Van lichte ondersteuning tot beademing onder narcose.
1.

Soms krijgt iemand niet genoeg zuurstof binnen met de ademhaling. Dan kun je een hulpmiddel krijgen. Net zoals een fiets een hulpmiddel is om vooruit te komen. 

Zoals Lies. Zij gebruikt een ‘neusbril’, die zorgt voor voldoende zuurstofrijke lucht. Maar ze moet wel zelf ademhalen. Je kunt zo’n masker vergelijken met een gewone fiets.

2.

Er is ook een apparaat dat helpt om de bovenste luchtwegen open te houden. Dit is een CPAP-apparaat, dat lucht en druk geeft. 

Manuel heeft apneu, waardoor zijn keel soms afsluit. Hij gebruikt ‘s nachts het CPAP-apparaat. Het ademen kost Manuel dan minder moeite. Zoals de ondersteuning bij een elektrische fiets.

3.

Bij ernstige problemen met de ademhaling gaat iemand ‘aan de beademing’. Hiervoor krijgt iemand in het ziekenhuis een buisje in de keel. Het beademingsapparaat neemt de hele ademhaling over. 

John ligt in het ziekenhuis aan de beademing. Omdat hij zelf niet hoeft te ademen, kun je het vergelijken met een brommer. Je hoeft zelf niet te trappen. De motor van de brommer zorgt dat je vooruit komt.

Getekend door
Katja Fred